Home


Flag PL / Flag PL

Inspiracja i cel konferencji

W październiku 1992 r., wraz z utworzeniem zespołu badawczego „Komputerowo wspomagany controlling” w Zakładzie Organizacji Systemów Produkcyjnych ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, rozpoczęto realizację zajęć dydaktycznych i badań naukowych w zakresie controllingu. Cechami wyróżniającymi te aktywności były i nadal pozostają:

 • komputerowe wspomaganie – realizowane zasadniczo poprzez oprogramowanie standardowe klasy ERP,
 • powiązanie z praktyką – w ramach projektów wdrożeniowych i utrzymania oprogramowania standardowego klasy ERP w średniej wielkości przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych przy ścisłej wieloletniej współpracy z producentem oprogramowania,
 • koncentracja na praktycznym wykorzystaniu metod ilościowych,
 • utworzenie i rozwój własnego przedsiębiorstwa start up,
 • wspieranie działalności społecznej w obszarze pogranicza polsko – niemieckiego.

  Doświadczenia zebrane wraz z partnerami mogą być wykorzystane w kształceniu kadr controllingu adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to szczególnie istotne obecnie z uwagi na rosnące wymagania w zakresie realizacji profilu praktycznego studiów wyższych obejmującego moduły zajęć służące zdobywaniu przez studentów umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.

  Celem konferencji pt. ’25 lat badań i dydaktyki controllingu w Zielonej Górze – doświadczenia i wyzwania przyszłości’ jest zaprezentowanie dorobku naukowego i doświadczeń praktycznych w kontekście możliwości ich wykorzystania w doskonaleniu kształcenia akademickiego kadr controllingu.

  Ważne daty
  15.05.2017 Zgłoszenie udziału
  31.05.2017 Nadesłanie streszczeń referatów
  19.06.2017 Termin konferencji
  15.07.2017 Nadesłanie pełnych tekstów referatów

  Miejsce konferencji
  Uniwersytet Zielonogórski,
  Sala Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania (nr 12 Budynek A-0),
  ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra.

  Koszty
  Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu oraz noclegu.